top of page

CARINE SIMONS

Bedrijfsgegevens
Up-Great vof
Broekkantstraat 117
3670 Oudsbergen (BE)
hallo@carinesimons.be
Ondernemingsnummer en btw-nummer: BE0479 509 701
Rek. nr.: BE86 0682 3696 3650

 

Toepasselijkheid voorwaarden
Door het plaatsen van een bestelling van een lessenpakket of product, ga je akkoord met deze voorwaarden. Deze voorwaarden zijn online gepubliceerd op www.sepensien.be en worden op verzoek kosteloos toegezonden. Sep en Sien behoudt zich het recht om de voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden treden in werking op het moment dat deze worden gepubliceerd op de website en zijn vanaf dat moment van toepassing.

 

Leveringsvoorwaarden bij aankoop
Het balansbord of een ander product uit onze webshop wordt geleverd aan of verzonden naar adressen in België en Nederland. Deze bestellingen worden binnen zeven werkdagen afgeleverd op het door de koper doorgegeven adres. Wij zijn niet aansprakelijk voor evt. vertragingen veroorzaakt door de bezorger (post of koerierdienst). Voor bestellingen buiten België en Nederland, gelieve ons te contacteren op hallo@carinesimons.be.


Aanvullende voorwaarden bij lessenpakket 1 of 6 maanden mét balansbord
Indien je kiest voor een bestelling van een lessenpakket 1 maand of 6 maanden inclusief balansbord, blijft het balansbord na het verstrijken van het respectievelijke pakket, eigendom van Sep en Sien. Bijgevolg zal het balansbord in originele staat (*) en in de originele verpakking aan Sep en Sien terug bezorgd worden. Je doet er alles aan om dit zo snel mogelijk – en uiterlijk binnen de 5 werkdagen – in het werk te stellen, liefst op dezelfde wijze als de levering. Indien je een andere manier van terugzenden verkiest, kan je dit best communiceren met Sep en Sien of via hallo@carinesimons.be Als Sep en Sien de levering uitgevoerd hebben met eigen transport, geschiedt de terugzending op dezelfde manier, tenzij anders overeengekomen. Sep en Sien neemt hiervoor contact met jou op om een moment van ophaling te plannen. Indien de terugzending na afloop van een lessenpakket uitgevoerd wordt door een derde partij, zijn deze kosten ten laste van Sep en Sien en beperkt tot een maximum van € 10,00. Dit bedrag wordt, na het (digitaal) bezorgen van een bewijsstuk, binnen de 5 werkdagen door ons teruggestort op jouw rekening. Eventuele beschadigingen aan het balansbord, al dan niet door incorrect of onregelmatig gebruik, worden na ontvangst en nazicht door ons gefactureerd. Uiteraard begrijpen we dat door gebruik het balansbord bijkomende lichte sporen van slijtage kan vertonen. We maken hierbij een onderscheid tussen acceptabele en niet-acceptabele gebruikssporen. Acceptabele gebruikssporen betreft slijtage welke kan ontstaan bij normaal gebruik van een balansbord. Alle overige schades welke ontstaan door ander dan normaal gebruik, worden aangeduid als niet-acceptabele schade. Voor deze niet-acceptabele schade zal een schadebepaling gedaan worden en - afhankelijk van de impact van de schade - een herstel uitgevoerd worden door een vakman. De kosten voor dit herstel worden in geval van niet-acceptabele schade doorgerekend aan jou, de klant. Indien wij 7 werkdagen na afloop van het desbetreffende lessenpakket het balansbord niet terug in ons bezit hebben, wordt verondersteld dat je wenst over te gaan tot aankoop van het balansbord. In dit geval zal jij een factuur ontvangen met de kostprijs van het balansbord en zoals vermeld in onze webshop. 

(*) originele staat is de staat van bevinding bij levering. Vermits deze pakketten gebruik maken van een huur-concept kan het zijn dat de balansborden sporen van gebruik vertonen. Deze sporen zijn zorgvuldig aangeduid op een schade-kaart, meegeleverd bij levering van het balansbord en terug te bezorgen aan ons bij afloop van de huurperiode.

 

Betalingen
De getoonde prijzen zijn inclusief btw, exclusief verzendingskosten. Sep en Sien behoudt het recht om de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze worden ingevoerd en gelden niet voor reeds geplaatste bestellingen. Buitenlandse EU-landen met actief btw-nummer kunnen gebruik maken van de intracommunautaire regeling waarbij de btw wordt verlegd naar het land van aankoop. Betalen is mogelijk via Bancontact of Ideal. Een bestelling is compleet als alle vereiste gegevens zijn ingevuld en de betaling is afgerond. Klanten krijgen een mail met de bestelbevestiging en ontvangen ook een mail als de bestelling is klaargemaakt voor verzending. Bij een lessenpakket van 12 maanden heb je de mogelijkheid om te kiezen voor een aflossingsplan. In dat geval gebeurt de eerste betaling bij aankoop en vinden de volgende betalingen plaats om de 4 weken. Jij ontvangt hiervoor van ons elf maal een digitale factuur. Je krijgt 7 dagen de tijd om deze betalingen uit te voeren na ontvangst van de factuur. Ten alle tijden kan de resterende som in één maal betaald worden, best na een overleg met Sep en Sien. Indien je niet aan de betalingsverplichting voldoet, zal je Sep en Sien-account worden geblokkeerd totdat aan de betalingsverplichting is voldaan. Als je, ook nadat we jou in gebreke hebben gesteld, niet aan de betalingsverplichting voldoet, dan ben je in verzuim. Op dat moment hebben wij het recht om het lessenpakket van 12 maanden te beëindigen. Verder behouden wij het recht om met onmiddellijke ingang het balansbord terug te vorderen en zal het balansbord binnen de 7 werkdagen en onbeschadigd, in de originele staat, in ons bezit moeten zijn. De retourkosten zijn volledig ten laste van jou, de klant. In geval van beëindiging van een lessenpakket 12 maanden door ons, zoals hierboven aangegeven, ben je alle aflossingsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden. Deze verschuldigde bedragen worden verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% op de resterende bedragen en met een minimum van 50 EUR. Wij behouden echter het recht om een hogere vergoeding te vorderen, mits bewijs van de werkelijk geleden schade. We behouden ons eveneens het recht voor om een overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder dat enige vergoeding hiervoor verschuldigd zou zijn aan jou. Wij hebben het recht om de vordering uit handen te geven, onder meer aan een incassobureau. Alle andere wijzen van beëindiging door jou, zoals het eenzijdig stopzetten van de maandelijkse betalingen, worden beschouwd als onrechtmatige verbreking van de overeenkomst. In deze gevallen blijven alle aflossingsgelden verschuldigd die tot het einde van de duur van de overeenkomst zouden moeten betaald worden, verhoogd met een forfaitaire vergoeding van 15% op de resterende bedragen en met een minimum van 50 EUR. Indien deze verschuldigde bijdragen niet vrijwillig door jou worden betaald kan Sep en Sien beroep doen op een incassobureau voor het  invorderen van de verschuldigde bijdragen.

 

Aansprakelijkheid en overmacht
Om ervoor te zorgen dat je lang en veel plezier zal beleven aan het balansbord of andere producten uit onze webshop, raden we aan de gebruiksaanwijzingen voor gebruik goed door te nemen. We werken vooral met natuurproducten; check deze dus altijd bij ontvangst op kromming, beschadigingen, uiterlijk. Je kan tot 5 dagen na ontvangst jouw opmerkingen aan ons laten weten. Ons balansbord is een zeer beweeglijk kinderspeelgoed. Daarom is het toezicht van ouders of verzorgers altijd noodzakelijk. Zeker bij jonge leeftijden raden we aan dit strikt op te volgen en de gebruiksaanwijzingen, die meegeleverd worden bij levering van het balansbord, na te leven. Laat kinderen rustig aan het balansbord wennen, help ze een handje en maak duidelijke afspraken. Ons balansbord is getest en goedgekeurd voor staand gebruik. Voor ander gebruik kunnen we (Utukutu) geen veiligheidskeurmerk garanderen. Laat jouw kinderen dus nooit op de zijkant staan of zitten. Het gebruik van het balansbord is steeds voor eigen risico. Sep en Sien is nooit verantwoordelijk voor ongevallen en/of letsels. Sep en Sien is ook niet verantwoordelijk voor materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik van ons balansbord of andere producten uit onze webshop. Gebruik actief speelgoed altijd met beleid en onder toezicht van een volwassene.

Garantie producten
Sep en Sien staat ervoor in dat de bestelde en door haar geleverde producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Het balansbord wordt geproduceerd en verdeeld door Utukutu, een bescheiden jonge onderneming uit Tsjechië. Sinds 2014 maken ze kindvriendelijke producten in een kleine timmerwerkplaats aan de rand van Praag. Hun speelgoed is gemaakt van Gecertificeerd Europees PEFC beukenhout uit duurzaam beheerde bossen en al de producten worden getest in een geaccrediteerd testinstituut voor speelgoed. Men gebruikt alleen hoogwaardige, gecertificeerde en milieuvriendelijke oliën, verven en vernissen op waterbasis, die voldoen aan de EN 71 normen en de gebruikte lijmen zijn kindvriendelijk, veilig en afkomstig van gerenommeerde Europese fabrikanten. De verpakking is volledig recycleerbaar. Utukutu werkt samen met experts op het gebied van gezond bewegen van kinderen - kinesisten, kinesitherapeuten, bewegingsexperten, sporters. Utukutu rockerboard is CE-gecertificeerd door Technical and Testing Institute volgens de speelgoedrichtlijn 2009/48 / EG. De afbeeldingen van de online aangeboden producten worden zo nauwkeurig mogelijk door Sep en Sien in beeld gebracht. Wij kunnen echter niet garanderen dat de kleuren die op de afbeeldingen te zien zijn, exact de werkelijke kleuren zijn van de te leveren producten.

 

Herroepingsrecht
Je hebt het recht jouw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. Na annulering heb je nogmaals 5 werkdagen om jouw product retour te sturen. Het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten wordt dan door ons gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van bij jou tot bij ons zijn voor eigen rekening. Indien je gebruik maakt van het herroepingsrecht, zal het product onbeschadigd, in de originele staat en verpakking aan Sep en Sien geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kan je contact met ons opnemen via hallo@carinesimons.be. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van jouw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. In geval van herroepingsrecht ten behoeve van een lessenpakket zonder balansbord (al dan niet met aflossing) raden we ook aan contact op te nemen met ons via hallo@carinesimons.be zodat wij e.e.a. meteen in orde kunnen maken.

 

Privacy
Wanneer je onze website bezoekt, een bestelling plaatst of reageert op social media uitingen, verzamelen wij waar nodig jouw persoonlijke gegevens. Deze worden door ons verwerkt voor de doeleinden waarvoor we je gegevens nodig hebben. Omdat wij net zoals jou belang hechten aan deze gegevens, doen wij er alles aan om ze veilig te bewaren. Vanzelfsprekend gaat Sep en Sien uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en respecteren wij de Belgische regelgeving inzake bescherming van persoonsgegevens, evenals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). Jouw klantgegevens zullen niet doorgegeven worden aan derden. Indien je hierover vragen hebt of indien er iets niet duidelijk is, neem dan gerust contact op met Sep en Sien.

                                                                                                                                               

bottom of page